Servicebåt

Gir oversikt over alle serviceoppdrag, arbeidstimer og fakturagrunnlag ved bruk av logg, interaktiv kalender og ressursplanlegging

Brønnbåt

Gir oversikt over alle brønnbåtoperasjoner ved bruk av logg, fiskehelsedata og miljødata dokumentert i fraktbrev

Oppdrett

Gir oversikt over teknisk standard på anlegg og båt ved bruk av servicehistorikk og automatiske arbeidsordre

Samhandling på sitt beste

I Naviaq er samhandling nøkkelen til en effektiv og lønnsom havbruksnæring. Vår plattform gir både oppdrettere og serviceleverandører muligheten til å samarbeide og dele informasjon i sanntid. Ved å bruke Naviaq kan oppdrettere enkelt kommunisere med serviceleverandører og dele relevant informasjon om anlegget sitt, for eksempel fiskehelsedata, miljødata og loggføringer av operasjoner. Serviceleverandører kan bruke Naviaq til å holde oversikt over oppdrag, planlegge servicearbeid og registrere dokumentasjon om komponenter. På denne måten kan samhandling i Naviaq bidra til å øke produktiviteten, redusere kostnader og forbedre kvaliteten på havbruksproduksjonen.

Passer på alle platformer

Naviaq er tilgjengelig på alle plattformer, inkludert Windows, Apple og Android. Dette gjør at du kan bruke Naviaq uansett hvilken enhet eller operativsystem du foretrekker. Med Naviaq kan du enkelt få tilgang til informasjon om oppdrettsanlegget ditt, serviceoppdrag, loggføring og ha full oversikt over vedlikeholdsbehovet uansett hvor du befinner deg. Vårt brukervennlige grensesnitt og funksjonalitet vil fungere like godt på datamaskinen din som på mobilenheten din.