Klyngens nyeste styremedlem er Lisbeth Plassen som i dag er CEO i Naviaq. Hovedfokuset er digitalisering av havbruksnæringen for å bidra til effektivisering av arbeidsprosesser i akvakultur. 

Lisbeth har tidligere jobbet i AKVA Group og har lang erfaring med teknologi i akvakulturnæringen. Gjennom begge jobbene har hun sett at klyngearbeid er viktig med tanke på samarbeid og det å holde seg oppdatert på det som skjer. – Det er tungt å jobbe alene, og jeg har trua på å jobbe sammen og dra i samme retning, sier Lisbeth. Som styremedlem i NCE Aquatech Cluster har hun en fin mulighet til å være med å legge til rette for nettopp dette.

Nytt varamedlem er Yngvar Olsen som er professor ved Institutt for biologi ved NTNU. Yngvar er tidligere leder av marint satsingsområde ved NTNU og har i mange år jobbet tett sammen med avtroppende varamedlem Alexandra Neyts. Han er en av initiativtakerne bak Brohode Havbruk og anser dette som en av sine viktigste meritter. -Mitt fagområde er biologi, men jeg har hele tiden jobbet tett opp mot teknologien og bedriftsverdenen, forteller Yngvar.

Vi ønsker Lisbeth Plassen og Yngvar Olsen velkommen om bord i klyngens styre, og vil samtidig benytte sjansen til å takke avtroppende medlemmer Ivar Solvi og Alexandra Neyts for svært god innsats.