Vi opplever at oppdretterne stiller stadig høyere krav til korrekt dokumentasjon av oppdrag. Når disse kravene skal oppfylles av totalt over 80 ansatte på 12 båter, trenger vi virkelig gode verktøy. Med Naviaq klarer vi dette, samtidig som vi sikrer den interne informasjonsflyten, sier daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS i Flatanger, i en pressemelding.

Alle oppdrag registreres, planlegges, utføres og dokumenteres i Naviaq. Skipper John Wærnes på AQS Loke sier at Naviaq er lett og oversiktlig å bruke.

– All dokumentasjon gjøres underveis i oppdraget. Oppdretterne kan følge med på arbeidet som blir gjort, og kan for eksempel ta i bruk flytekrager og nøter så fort AQS har utført service, sier Wærnes.

Effektiviserer
Det nye IKT-verktøyet er utviklet i løpet av de to siste åra av Naviaq AS, i samarbeid med AQS, Lerøy Midt og Hepsø Notservice. Naviaq er et datterselskap av Norsk Navigasjon Holding AS på Snåsa.

– Naviaq effektiviserer AQS gjennom å automatisere mange interne prosesser. Verktøyet brukes ikke bare til dokumentasjon og intern kontroll, men gir også automatisk genererte fakturagrunnlag til regnskapssystemet, mer fokus på og opplæring i arbeidsprosedyrer, sjekklister og enkel deling av informasjon igjennom hele verdikjeden mellom oppdretter og andre utstyr- og serviceleverandører, sier Løfsnæs.

– Med Naviaq har jeg full kontroll over hva de gjør på båten, sier prosjektleder Lena Einseth.

Prosjektlederne opplever at det er enklere å kommunisere hva som skal gjøres til skipperne gjennom Naviaq, enn per epost og telefon. Å ha bare et verktøy med all informasjon, er en stor fordel. Prosjektlederne sparer dessuten mye tid på å forberede fakturering av jobbene.

Full kontroll
Markeds- og utviklingssjef Joachim Buarø i Naviaq påpeker at AQS nå kan tilby oppdretterne korrekt informasjon om hvordan anlegget ser ut, samtidig som servicearbeidet blir utført.

– På papiret er anlegget som regel bare korrekt dokumentert i det anleggssertifikatet blir produsert. Deretter vil det bli gjort endringer, som ofte ikke blir oppdatert i eksisterende systemer. Ved å benytte Naviaq, vil AQS kontinuerlig melde tilbake til oppdretter hvilket utstyr som står i sjøen og eksakte GPS-posisjoner på komponentene. På denne måten tilbyr AQS oppdretter full kontroll gjennom levetiden til anlegget, sier Buarø.

Fleksibelt
Teamet i Naviaq har vært med ut på båtene, observert hverdagen og sammen med mannskapet har de gode løsningene blitt arbeidet fram. Samarbeidet har vært tett, og prosjektleder Kristoffer Pedersen er svært fornøyd med fleksibiliteten han har blitt møtt med hos Naviaq:

– Produktet har blitt tilpasset mine behov og løser de utfordringen som jeg har i min hverdag, sier han.
Ove Løfsnes er svært fornøyd med valget av Naviaq som samarbeidspartner. – Naviaq gir oss muligheten til å tilby oppdretter en bedre oversikt over hva som står i sjøen, uten merarbeid. Dette er svært viktig for oss. Med den veksten vi nå er i inne i, er Naviaq et uvurderlig verktøy for å ha oversikt over bedriften, sier han.

AQS tilbyr oppdrettere langs hele kysten spesialiserte servicetjenester, som behandling av fisk, alt arbeid med not og flytekrager, og fortøyningsarbeid. Selskapet er i sterk vekst, og har passert 80 ansatte og har 10 egne servicefartøy og to innleide fartøy.