Kristoffer Pedersen gikk fra prosjektleder for not og flytekrage i AQS til markeds og utviklingssjef i Naviaq. – Det er helt fantastiske folk med et heftig driv, sier Pedersen etter knapt en uke i ny jobb.

Kristoffer Pedersen byttet jobb fra å være prosjektleder for not og flytekrage i AQS til å bli markeds- og utviklingsjef i Naviaq. Etter noe omstrukturering i AQS og et spennende tilbud fra Naviaq, valgte han å bytte jobb.

– Jeg har lang erfaring fra havbruksnæringen, så når jeg ønsket å prøve noe nytt, var det naturlig å gå til Naviaq, svarer Pedersen om hvorfor han byttet jobb.

Etter å ha jobbet ett år og sju måneder ved AQS, som prosjektleder for not og flytekrage, samarbeidet han nært med sine nåværende kolleger i Naviaq.

– Jeg kjenner min nye kolleger fra før, ettersom de var tidligere kunder.

Nå forandres jobben fra fokus på not og flytekrager til å bevisstgjøre kunder og gjøre dem interessert i Naviaq-plattformen.

– Nå blir arbeidet hovedsakelig å bevisstgjøre kunder og gjøre de interessert i mulighetene som ligger i Naviaq som styringsystem. Det er en plattform man kan skreddersy til alt, fra oppdragshåndtering, faktura og dokumenthåndtering, avslutter den nye markedsjefen.

  • Naviaq ønsker å bidra til å løfte oppdrettsnæringen til nye høyder gjennom å innføre nye bransjetilpassede IKT-løsninger basert på velprøvd teknologi fra andre bransjer.
  • Selskapet er eid av Norsk Navigasjon Holding AS, Fanøyskjæret Holding AS og Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS.
  • Naviaq systemet gir serviceselskap og oppdrettere full oversikt over hva servicebåtene gjennomfører av jobber. Ansvarlig har tilgang til å se arbeid underveis i oppdrag og AIS-posisjon av fartøy.