Går fra stillingen som salgssjef i AKVA Group for å bli ny daglig leder i Naviaq

Lisbeth Plassen skal begynne som daglig leder i Naviaq og kommer fra stillingen som salgssjef i AKVA Group Software. Plassen har ti års erfaring med utvikling og salg av kjente IKT-baserte løsninger for havbruksnæringen. Lisbeth tiltrer senest 1. juli i stillingen.

Gleder seg til oppstart
– Naviaq er et fantastisk selskap med entusiastiske ansatte og store muligheter. AquaLog som var kjøpt opp i november er nå sømløs integrert i Naviaq sin løsning og resultatet er en totalløsning for både oppdrettere og serviceselskap. Denne løsningen vil bli tatt godt imot i markedet,  sier Lisbeth Plassen i en pressemelding.

Naviaq beveger seg nå inn i en vekstfase, hvor Plassen vil være en viktig ressurs for selskapet. Etter oppkjøpet av AquaLog har Naviaq totalt 12 kunder, hvor AQS, Marine Harvest og Lerøy er blant de største.

Tilfreds
– Vi er meget tilfreds med å få Lisbeth med på laget, og har stor tro på hennes evne til å ta tak i de muligheter og utfordringer som ligger foran oss knyttet til digitalisering av havbruksnæringa, sier styreleder Ivar Strand.

Strand har selv nylig tiltrådt stillingen som styreleder i Naviaq. Han stiller med flere års erfaring som forretningsutvikler for investeringsselskapet Kverva

– Naviaq har et godt team med lang fartstid fra havbruksnæringa. Det kan gi våre kunder spart tid, en enklere hverdag og bedre utnyttelse av ressursene,  sier cogründer Jan Ivar Sandnes.

Naviaq  ble etablert i 2015 og har utviklet IKT-baserte løsninger som standardiserer, kvalitets sikrer og effektiviserer arbeidsprosessene på oppdrettslokaliteter og hos servicetilbydere.