Flere store havbruksaktører forsterker fokuset på preventivt vedlikehold, høy teknisk standard og trygge, effektive operasjoner og sjøen, når selskapene digitaliserer sine drifts- og vedlikeholdssystemer. 

Naviaq har siden 2015 utviklet løsninger som standardiserer, kvalitetssikrer og effektiviserer arbeidsprosesser i havbruksnæringen. Det siste året har selskapet fått kommersielt gjennomslag for sine digitale beslutningsstøtte-systemer.

I fjor inngikk verdens største akvaserviceselskap Frøy kontrakt med Naviaq. Nå signerer også SalMar Farming en femårig avtale.

– At også SalMar nå velger Naviaq, er det endelige beviset på at systemene våre holder høy standard, sier en svært fornøyd daglig leder Lisbeth Plassen i en pressemelding.

Digitale
Leveransen inkluderer drifts- og vedlikeholdssystemer, samt operasjonsstyringssystemer for servicebåter. SalMar Farming tar i bruk de digitale styringsverktøyene fra februar 2022. Naviaq har allerede jobbet tett med SalMar over tid.

Prosjektet har hatt en egen styringsgruppe, hvor både selskapet og Naviaq har sittet sammen under ledelse av prosjektleder Kristoffer Selvåg, CMO i Naviaq.

For SalMar er det en fordel at viktige leverandører som Frøy og AQS også bruker Naviaq. Rederiet AQS med base i Flatanger har brukt Naviaq i flere år. Ove Løfsnæs, daglig leder i AQS sier:

– Naviaq effektiviserer AQS gjennom å automatisere mange interne prosesser. Verktøyet brukes ikke bare til dokumentasjon og intern kontroll, men gir også automatisk genererte fakturagrunnlag til regnskapssystemet, mer fokus på og opplæring i arbeidsprosedyrer, sjekklister og enkel deling av informasjon igjennom hele verdikjeden mellom oppdretter og andre utstyr- og serviceleverandører.

Ove Løfsnæs, AQS

Drift
Han understreker at Naviaq siden 2015 har vært sentral i AQS sin strategiske satsing på effektiv fangst, analyse og distribusjon av data i drift av servicebåter.

– Vi har stort søkelys på bærekraft i vår egen virksomhet og gjennom det bidrar vi til kundenes innsats for å ha gods bærekraft i virksomheten. Effektiv databehandling som vi får gjennom Naviaq står sentralt i dette arbeidet, sier Ove Løfsnæs.

Anders Gåsø i børsnoterte Frøy tok i bruk systemene tidligere i år.

Analyse
– Vi har gjennom dette fått digitalisert arbeidsflyten mellom kunde, fartøy og kontor. Vi har erfart at verktøyet sikrer korrekt loggføring, måling og analyse av alle arbeidsoperasjoner. Dette gir gode historiske data og bedre beslutningsgrunnlag, sier COO i Frøy, Anders Gåsø.

Anders Gåsø, Frøy

Både SalMar og Frøy har mye utstyr og mange fartøyer som skaper store mengder driftsdata. De digitale systemene fra Naviaq sammenholder og analyserer fortløpende de enorme datamengdene, og gir deg sanntidsinformasjon om utstyrets helsestatus, service- og vedlikeholdsbehov i henhold til viktige tekniske forskrifter som NS9415 og Nytek. I tillegg skaper systemene fortløpende dokumentasjon av alle operasjoner som gjennomføres.