Daniel Skomsvold (40) blir ny prosjektleder iteknologibedriften
Naviaq, og returnerer med dettilbake til havbruksnæringen.

Naviaq har kontor i Trondheim, på Blåbasen og i Namsos, og leverer det meste av teknologiverktøy til havbruksnæringen. Blant annet systemer for kontroll på alt utstyr, servicearbeid og brønnbåtoperasjoner. Nå har selskapet ansatt Daniel Skomsvold (40) som ny prosjektleder i Naviaq. Daglig leder Lisbeth Plassen forteller til Kyst.no at Skomsvold både er kunnskapsrik, engasjert og kreativ. Med havbrukserfaring og et godt øye for detaljer vil han bli en god støttespiller både internt i Naviaq og for brukerne våre, sier hun. 40-åringen starter i sin nye jobb 1. juni, og selskapet teller nå åtte fast ansatte og tre innleide.

Lang erfaring i AQS

Den ferske prosjektlederen kan fortelle til Kyst.no at etter et kort opphold fra havbruksnæringen, så savnet han den.
– Når jeg fikk muligheten til å være med å videreutvikle Naviaq var jeg ikke i tvil.

Jeg kjenner Naviaq som bruker i fra starten av og kan se hvor mye jobb som er lagt ned i produktet og det blir artig og givende å få lov til å få videreutvikle det til nye høyder, sier han

Skomsvold har nesten 16-års erfaring fra AQS, der har han jobbet som yrkesdykker, rov-pilot, og skipper. Den siste tiden i AQS jobbet han som dykkersjef.
Han har en bakgrunn som møbelsnekker og tømrer før han startet i AQS-jobben etter et opphold i forsvaret. Nå kommer han fra Arkplan AS, som er et arkitektkontor, der han jobber som rådgivende ingeniør.

– Jeg håper i min nye jobb å kunne bidra til en enklere hverdag for de flinke folkene som jobber i sjømatnæringen, slik at de kan fokusere på den viktige jobben de har, i stedet for å bruke tid til å huske alle sjekkpunkter, rutinene og prosedyrene som er i denne næringen.

Nye, kreative kolleger

40-åringen hadde sine første leveår på Svalbard, men kommer i fra Otterøya som ligger utenfor Namsos, som er hans bosted i dag. Det er også på Naviaq sitt kontor i Namsos han nå vil arbeide fra.

– Hva ser du mest frem til med din nyejobb?

– Det må være folket i denne næringen, å få bli kjent med de på en «ny» måte, og ikke bare på merdkanten. I tillegg ser jeg frem til å jobbe med de nye kreative og dyktige kollegaene, påpeker han.