Sjømatinvestor Bluefront Equity går inn på eiersiden i Naviaq, som leverer programvareløsninger som standardiserer, kvalitetssikrer og effektiviserer arbeidsprosesser for oppdrettere samt servicebåt- og brønnbåtoperatører.

– I praksis har vi utviklet verktøy som sørger for full kontroll på drift, vedlikehold, eiendeler, logistikk, teknisk data, utstyr, tidsbruk, ressurser, kompetanse og miljødata. Systemene våre vil gjøre det mye enklere for bransjeaktører å etterleve NYTEK23 når forskriften trer i kraft 1. januar 2023, sier Lisbeth Plassen, daglig leder i Naviaq.

SalMar Farming og serviceselskapene Frøy og AQS er blant selskapene som har tatt Naviaqs systemer i bruk. Det gjelder både drifts- og vedlikeholdssystemer, samt operasjonsstyringssystemer for servicebåter.

Investerer i bærekraft
Bluefront Equity investerer i selskaper med produkter, tjenester og teknologi som bidrar til en mer bærekraftig verdikjede for sjømat. Det inkluderer blant annet digitalisering og automatisering av havbruksnæringen.

– Naviaq har utviklet fantastisk programvare som bidrar til å gjøre akvakulturnæringen mer datadreven, effektiv og bærekraftig. Vi tror etterspørselen etter løsningene deres vil øke betraktelig fremover. Derfor investerer vi i selskapet, sier Simen Landmark, partner i Bluefront Equity, i en melding.

Kjetil Haga (venstre) og Simen Landmark (høyre) i Bluefront Equity.

Blir største eier
Gjennom en kombinasjon av aksjekjøp fra eksisterende eiere og kapitalinnskudd, blir Bluefront Equity største eier i Naviaq med i overkant av 50 prosent av aksjene. Gründerne av selskapet vil sammen med nøkkelansatte eie resterende.

– Vi ser frem til å samarbeide med Bluefront med å utvikle selskapet videre som et ledende softwareselskap i havbruksnæringen, sier styreleder Ivar Strand. I 2022 forventer Naviaq en omsetning på 11 millioner kroner, nesten en dobling fra fjoråret.

Simen Landmark vil gå inn i styret til Naviaq. I tillegg vil Bluefront Equity styrke styret med ytterligere to styremedlemmer.

Internasjonale ambisjoner
Naviaqs hovedkontor ligger i Trondheim. Selskapet har åtte ansatte, inkludert ledelse, teknisk brukerstøtte og utviklere. Selskapets kunder holder primært til i Norge, men også på Island.

– Vi har brukt syv år på å utvikle dagens systemer, som både vi og kundene våre er svært godt fornøyd med. Fremover vil vi bruke mer tid og energi på å gjøre systemene våre kjent i akvakulturnæringen både i Norge og internasjonalt. Det betyr at vi vil ansette flere dyktige medarbeidere fremover, sier Lisbeth Plassen.