Naviaq/Seacloud har nylig ansatt Luis Molina og Frode Nilsen i teknologiselskapet,

og begge ser frem til å bidra med sin faglige kompetanse og kunnskap.

I august slo de to Bluefront Equity-eide programvareselskapene Naviaq og
Seacloud seg sammen for å tilby et enda mer komplett tjenestetilbud til
oppdrettsindustrien, men begge selskap har fortsatt inntil videre å operere
under sine nåværende merkenavn.

To nye tilskudd

Teknologiselskapet har nylig ansatt Frode Nilsen (57) som teknisk leder og Luis
Molina (38) som senior softwareutvikler.
Daglig leder Lisbeth Plassen i Naviaq sier til Kyst.no at begge de nyansatte er
forståelsesfulle, tålmodige og problemløsere.
– Det er full fart, så det blir til god hjelp at de også er veldig gode til å planlegge,
sier Plassen.
– Samstemte forventninger
I Naviaq blir de nå ti ansatte, men sammen med Seacloud er de over 24 stykk,
samt flere innleide.
– Frode Nilsen har lang erfaring og masse kunnskap. Han er dyktig, tålmodig og
har masse humor. Han jobber systematisk og strukturert og siden vi er en
bedrift i vekst som fusjonerer, er hans erfaring hos tidligere selskap gull verdt.
Frode sine viktigste oppgaver blir å lede teamet, bygge kompetanse samt
samkjøre softwareutviklingen i fusjonerte selskap.
Nilsen forteller at han startet 50 prosent i november, og fulltid fra 1. desember.

– Samstemte forventninger

I Naviaq blir de nå ti ansatte, men sammen med Seacloud er de over 24 stykk,
samt flere innleide.
– Frode Nilsen har lang erfaring og masse kunnskap. Han er dyktig, tålmodig og
har masse humor. Han jobber systematisk og strukturert og siden vi er en
bedrift i vekst som fusjonerer, er hans erfaring hos tidligere selskap gull verdt.
Frode sine viktigste oppgaver blir å lede teamet, bygge kompetanse samt
samkjøre softwareutviklingen i fusjonerte selskap.
Nilsen forteller at han startet 50 prosent i november, og fulltid fra 1. desember.

med mye her. Oppstart har vært som forventet, med mye å sette seg inn i og
hyggelige kollegaer med samstemte forventninger.
Nilsen kommer fra Trondheim og er utdannet høyskolekandidat i IT og økonomi,
har grunnfag i sosialøkonomi, og en master i kunnskapsledelse. Han har jobbet
mange år som programmerer, systemutvikler og løsningsarkitekt.
– Jeg har ingen erfaring fra havbruksnæringen fra før av, men har arbeidet med
utvikling av systemer innen merkantilt, teknisk og helse tidligere. Både i
oppstartselskaper, internasjonale selskaper og offentlige virksomheter.
Arbeidsoppgavene har vært alt fra koding langt nede i maskinen (assembler) til
design og kravspesifikasjon av løsning, inklusive etablering av
forvaltningsrutiner, forteller 57-åringen.

Optimaliseringsfokus

Lisbeth Plassen forteller at Luis Molina også har masse erfaring og kunnskap
som hun mener blir fint å dele med teamet.
– Luis bidrar med faglig tyngde og han skal jobbe mye med å optimalisere våre
prosesser rundt nye lanseringer, samt optimalisere integreringsløsningene våre,
opplyser daglig leder.
Molina sier til Kyst.no at denne jobben byr på unike utfordringer og muligheter
for faglig vekst.
– Jeg startet i forrige uke i min nye jobb, og det er spennende å være med på å
utvikle den neste utgaven av dette verktøyet og fremme innovasjon innad i
teamet, sier 38-åringen.
Molina har en bachelor i system-engineering, og som sin kollega, er også han ny
i akvakulturnæringen.
– Likevel, så strekker min erfaring som programvareutvikler seg over 15 år,
inkludert åtte år i Colombia, ett år i Chile og seks år i Norge. Jeg har jobbet i ulike
bransjer, inkludert tjenestestyring, olje og gass, og mest nylig innen
sirkulærøkonomi, opplyser han.
Molina har bodd de siste seks årene i Trondheim, men kommer opprinnelig fra
Colombia og vokste opp på den nordlige kysten i Barranquilla.

– Veldig god stemning

Selskapene er i sluttfasen av integreringen etter fusjonen nå og Plassen forteller
at det er veldig spennende tider.
– Det er så mange flinke folk i begge organisasjonene og det er veldig god
stemning. Både Naviaq og Seacloud har jobbet mye med å effektivere
arbeidsprosessene ute på anlegg og båt og nå kan vi tilby løsninger som
automatiserer uttrekk av data enda mer enn tidligere, sier hun, og legger til:
– Vi legger merke til at kundene har store forventninger til det vi skal levere av
løsninger fremover og vi jobber allerede nå med å vise værdata på lokalitet og
motorintegrasjon i felles plattform samtidig som vi leverer data med både
konkurrenter og samarbeidspartnere. Det kommer mer informasjon om
fusjonen etter jul så følg med, oppfordrer Plassen.