OVERSIKT I ETT SYSTEM.

Få full kontroll på alle dine brønnbåtoppdrag med Naviaq. Registrer og samle dokumentasjon før, under og etter transporten ved å enkelt loggføre miljøparametere, biomasse og fiskehelse direkte i systemet eller hent data fra andre systemer ombord. Informasjonen blir dokumentert direkte i Naviaq og kan eksporteres som PDF eller via Power BI. Vårt åpne API gir også mulighet for integrasjon med andre systemer.