NAVIAQ – ENKELT, EFFEKTIVT OG LØNNSOMT.

Vi startet med et forprosjekt omkring utfordringene rundt deling av karttegninger mellom oppdretter og servicetilbydere. Behovet var så stort, at vi endte opp med et komplett verktøy for dokumentering og deling av alle typer prosesser innen havbruksnæringen.

I forprosjekt gikk vi sammen med en testkunde for å gå i dybden på deres arbeidsprosesser. Dette resulterte i at vi startet med å samle olex-filer og anleggstegninger i en delbar portal. For å kunne samle disse på best mulig måte ble Naviaq fortøyning laget. Fortsettelsen ble å loggføre og dokumentere hele fortøynings jobben. Når vi hadde utviklet et verktøy for dokumentering av fortøyningsoppdrag, var ikke veien lang til et komplett verktøy for dokumentering og deling av alle typer prosesser.

Videre jobbet vi med et prosjekt for å ferdigstille et dokumenteringsverktøy som skulle dekke kravene i NS9415 og NYTEK. Dette ble fullført våren 2016, og ble da tatt i bruk av våre kunder.

Vi har i hele utviklingsløpet hatt sluttbrukerne i fokus, og holdt en tett dialog med de som skal bruke verktøyet ute i felt. Derfor er Naviaq enkelt og effektivt å bruke, og frigjør tid og ressurser.

MØT FOLKA.

Vi som jobber i Naviaq er en god blanding av folk fra havbruksnæringen og IT-teknologer som sammen finner løsninger som er skreddersydd for havbrukere.

Lisbeth Plassen

CEO

Ole Skoveng

Technical Support Specialist

Thomas Foss

Tech lead

Frederic Mjølsnes

Fullstack-utvikler

VIL DU VITE MER?
KONTAKT OSS: