INTERAKTIVT KART.

Få posisjon på alle lokaliteter og fartøy. Naviaq integrerer med Barentswatch slik at du kan planlegge oppdrag og kjørerute ut i fra fiskehelsesoner og lokalitetsinformasjon

FULL OVERSIKT.

Opprett serviceoppdrag ved å loggføre arbeid på utstyr og timeforbruk direkte i kart eller oppdragskalender. Bruk ressurskalender og kompetansematrise til å optimalisere planleggingen av oppdrag. Fakturagrunnlaget blir dokumentert sammen med oppdraget og kan eksporteres til regnskap manuelt eller via integrasjon

ALT LETT TILGJENGELIG.

Alle oppdrag du utfører blir lagret med rapporter direkte på lokaliteten i kartet. Gi kundene dine direkte tilgang til systemet,  eller send rapporter via e-post eller Power BI for dokumentasjon av oppdrag. Naviaq har «åpent» API og kan også sende data til eksterne systemer

VIL DU VITE MER?
KONTAKT OSS: