INTERAKTIVT KART.

Med Naviaq kan du enkelt få oversikt over posisjonen til alle dine lokaliteter og fartøy. Vi integrerer med Barentswatch, slik at du kan planlegge oppdrag og kjøreruter basert på informasjon om fiskehelsesoner og lokaliteter. Dette gir deg en unik mulighet til å optimalisere arbeidsflyten og redusere reisetiden for serviceleverandørene dine. Ved å bruke Naviaq kan du sørge for at servicenivået opprettholdes på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Våre brukervennlige grensesnitt og funksjonalitet vil gi deg full kontroll over anlegget ditt, uansett hvor du befinner deg.

 

FULL OVERSIKT.

Med Naviaq kan du enkelt opprette serviceoppdrag ved å loggføre arbeid på utstyr og tidforbruk direkte i kart eller oppdragskalenderen. Vår ressurskalender og kompetansematrise lar deg optimalisere planleggingen av oppdraget, slik at du kan tildele oppdraget til den mest passende serviceleverandøren basert på deres tilgjengelighet og kompetanse. Når oppdraget er fullført, vil fakturagrunnlaget dokumenteres sammen med oppdraget, og kan eksporteres til regnskapssystemet ditt manuelt eller via integrasjon. Dette gjør det enkelt for deg å fakturere og følge opp kostnadene ved serviceoppdragene dine. Med Naviaq vil du ha full oversikt over alle dine serviceoppdrag på ett sted, og du kan enkelt spore fremdriften på hvert oppdrag og håndtere eventuelle avvik.

 

ALT LETT TILGJENGELIG.

Naviaq gir deg muligheten til å lagre alle oppdrag du utfører direkte på lokaliteten i kartet. Dette gir deg en fullstendig oversikt over alt arbeid som er utført på hver enkelt lokalitet. Vårt system gir deg også muligheten til å gi kundene dine direkte tilgang til rapportene dine, slik at de kan se arbeidet som er utført på anleggene sine når som helst. Du kan også sende rapporter via e-post eller Power BI for enkel dokumentasjon av oppdragene. Med Naviaqs åpne API kan du også integrere systemet med andre eksterne systemer, slik at du kan dele data og informasjon med andre systemer som brukes i bedriften din. Dette vil bidra til å skape en sømløs arbeidsflyt og sikre at all informasjon og data er synkronisert på tvers av systemene dine.